Studentų pareigos

Visose srityse yra tam tikros pareigos ir atsakomybės. Nesvarbu kokia tai sritis bebūtų, turi būti laikomasi drausmės ir gerai žinomos asmeninės pareigas. Situacija universitetuose yra lygiai tokia pati. Visi turi žinoti savo pareigas bei atsakomybes tik taip bus užtikrinama drausmė ir sklandus darbas. Studijuojant aukštojoje mokykloje atsiranda daugiau asmeninės atsakomybės, studentai tampa labiau suaugę ir jų sprendimai paprastai priklauso tik nuo jų pačių. Kiekviena aukštojo mokslo įstaiga, turi savo vidines taisykles, kurių privaloma laikytis, tačiau be šių taisyklių yra ir esminės studentų pareigos ir atsakomybės, kurių privalu laikytis, norint būti puikiu pavyzdžiu kitiems, bei sėkmingai studijuoti.

  • Visuomet gerbti save ir kitus, nepamirštant kitų teisių ir laisvių.
  • Gerbti aukštosios mokyklos bendruomenę, standartus ir nuostatus.
  • Gerbti kitų, bei pačio universiteto inventorių, įskaitant vadovėlius, mokomąją medžiagą, kompiuterinę techniką ir kitus įrengimus, reikalingus mokymosi procesui.
  • Laikytis aukštosios mokyklos įstatų, bei gerbti bendruomenės nuomonę bei nurodymus.

Daugeliu atvejų, tik pradedantys studijuoti studentai, dar pratinasi prie aukštojo mokslo ir visų čia galiojančių taisyklių. Svarbiausi aspektai, kuriuos turi suprasti studentai, tai jog norint pabaigti universitetą, reikia ne tik pasiimti visas teikiamas žinias, tačiau ir stengtis suformuoti savo asmenybę bei prisiimti visas reikiamas atsakomybes bei pareigas. Ši patirtis apima daugybę savybių, kurios reikalingos tolimesniame gyvenime, todėl jų ugdymas labai svarbus. Aukštoji mokykla padeda praplėsti mąstymą ir tapti nepriklausomais. Studentams suteikiama galimybė priimti savarankiškus sprendimus ir atskleisti savo asmenybes. Tai neįkainojama patirtis. Dažnai studijų metais suformuojama asmenybė, kuri tampa stipri, savimi pasitikinti ir žinanti ko nori iš gyvenimo, būtent tai yra labai svarbu.

Aukštoji mokykla, tai galimybė siekti savo tikslų. Svarbu ir tai, jog studijos, tai ne tik mokymasis, tai kur kas daugiau. Studijų metais atitrūkstama nuo namų, pradedama gyventi savarankiškai. Žinoma, visa tai neišvengiama be audringų vakarėlių linksmybių ir šėlionių iki paryčių. Visa tai turi būti išgyvenama viena tam, jog būtų galima pajusti tikrą studijų gyvenimo skonį. Visos šios patirtys reikalingos tam, jog būtų galima atsirinkti svarbiausius dalykus ir susidėlioti prioritetus. Palaipsniui pastebima, jog ne vakarėliai yra svarbiausia, tačiau tik dalyvaujant juose, galima tai suprasti. Taip pat, studijuojant ne tik pasisemiama žinių, tačiau ir užmezgamos pažintys, kurios dažnai yra svarbios visam tolimesniam gyvenimui. Taigi studijų metai, tai galimybė viską susidėlioti taip kaip turi būti ir atsirinkti dalykus, kurie yra svarbiausi.

Akivaizdu, jog pareigos yra sukurtos tam, jog būtų ugdoma kontrolė ir atsakomybė. Teisingai susidėliojant dienotvarkę, prioritetus ir laikantis nustatytos tvarkos, viskas tampa paprasčiau. Pirmaisiais studijų metais prioritetus susidėlioti labai sunku. Viskam suprasti reikia laiko, tačiau viso studijų laikotarpio tikrai pakanka, jog būtų galima apsispręsti ir suvokti ko norima iš gyvenimo ir stengtis to siekti. Visas gyvenimas susideda iš pareigų ir atsakomybių. Iš pradžių atsakingi yra tėvai, vėliau atsakingais tampame patys, o laikui bėgant tampame atsakingais ir už kitus žmones, todėl atsakomybės ugdymas yra viena svarbiausių savybių. Viską susidėlioti gali būti pakankamai sunku. Didžiuliai naujos informacijos srautai, naujos pažintys, aplinka ir kiti veiksniai kiek pasunkina apsisprendimus ir prisitaikymą, tačiau gyvenime dažnai būna sunkų akimirkų, kuomet kiekvienas atsakingas už save ir jo sprendimas yra lemiamas. Tokius sprendimus priimti labai sudėtinga, juolab, kad jie turi būti teisingi, tačiau reikia nepamiršti ir to, jog visi daro klaidų, o iš klaidų mokomės, todėl nereikia bijoti klysti. Klysta net ir patys geriausi. Taigi, studentai privalo laikytis nustatytų taisyklių, vadovautis savo galva, formuoti savo asmenybę ir siekti tikslų, kurie paverstų ateitį geresne ir tokia, kuri būtų kiekvieno siekiamybė.